Referencie

Názov akcie Predmet zmluvy Investor Dátum ukončenia
2005


Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové mesto nad Váhom technická asistencia TECNIC 2008
1998


Penzión BASKE v Trenčianskych Tepliciach súkromná osoba 2004
Rodinné domy v Zálesí DSP, IČ, realizácia súkromné osoby 1999
1997


Modernizácia PHM v Rušňovom depe Bratislava hl. st. IČ, DRS IDOPS v. d. 1998
Vlečka pre výrobný závod Bramac, Ivánka pri Nitre PČ, IČ po ÚR Bramac strešné systémy spol. s r. o. 1998
JOPA - dostavba, Mlynské luhy, Bratislava JOPA + W.A.W., s. r. o. 1997
Modernizácia trate Bratislava Rača - Trnava pre taťovú rýchlosť 160 km/hod IČ pre SP ŽSR, GR, Bratislava prebieha
Pamiatková obnova objektov v obvode RD Bratislava - východ IČ, realizácia ŽSR, GR, Bratislava 1998
Modernizácia žel. trate Trnava - Nové Mesto n/Váhom v žkm 47,55 - 100,5 pre rýchlosť do 160 km/h DUR, IČ ŽSR, GR, Bratislava prebieha
Hala pre poisťovanie motorových vozidiel - oprava DSP Slovenská poisťovňa, a. s. 1998
Admin.budova - objekt č. 9 a Bufet v hl. budove Slovenskej poisťovne, a. s. OZ pre hl. m SR Bratislavu na Račianskej ul. 62 DSP Slovenská poisťovňa, a. s. 1998
Prvá novinová spoločnosť a. s. , predajná jednotka na hl. stanici Bratislava DSP, IČ Prvá novinová spoločnosť a. s. 1998
1996


PRESTO - FRUIT Lamač, žel. vlečka DSP, IČ Presto Fruit, s.r.o. 1996
Rekonštrukcia budovy ŽSR na Žabotovej ulici 14, Bratislava IČ, prieskumy ŽSR, GR, Bratislava 1997
Rekonštrukcia ubytovne Železničiar na Bajkalskej ulici v Bratislave DRS, IČ ŽSR, Závod služieb železníc, Bratislava 1996
ŽSt. Veľké Leváre - Oprava systému ÚK, rozšírenie rozvodov a stavebné úpravy DSP, DRS, IČ ŽSR, Prevádzkové riaditeľstvo Bratislava 1998
Rekreačné zariadenie Dunajská Streda IČ, realizácia ŽSR, Závod služieb železníc, Bratislava 1997
ŽSR - žst. Bratislava Nové Mesto - STP, osobná stanica, medzikoľajové úpravy PČ + IČ ŽSR, GR, Bratislava 1997
ŽSR - Rušňové depo Žilina, rekonštrukcia koľají a výhybiek DRS, IČ, AD ŽSR, GR, Bratislava 1997
Prístavba a nadstavba garáže a skladu pre RD na Borekovej ul. Bratislava SETECH IČ, realizácia Ing. Arpád Klimko a spol., Bratislava 1997
1995


TERRANOVA Bratislava, prístavba a prestavba prevádzkovej budovy na Starej Vajnorskej ulici IČ, geodet. Práce TERRANOVA - INDUSTRIA, s.r.o. 1996
100 b. j. + VOV na Murgašovej ulici v Bratislave realizácia a IČ ŽSR, GR, Bratislava
ŽSR - RD Žilina, rekonštrukcia koľají a výhybiek DSP, IČ ŽSR, GR, Bratislava 1995
1994


ŽNsP Bratislava - Lekáreň PČ + IČ Železničná nemocnica s poliklinikou, Bratislava 1995
1993


ŽNsP - Bratislava - spojovacia chodba, bufet, údržba IČ, DSP Železničná nemocnica s poliklinikou, Bratislava 1995
Čerpacia stanica ESSO - Bajkalská ul. Bratislava ESSO Slovensko, s. r. o. 1994